cezarglowice@tlen.pl

51-423 Wrocław ul. Olsztyńska 47/49

Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od dnia 12.12.2022 r.
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem http:www.glowicecezar.pl („Serwis” lub „Strona internetowa”).
1.  Administratorem danych osobowych jest: Cezar S.C. Mirosław Pawlikowski, Arkadiusz Sycenko z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Olsztyńskiej, nr. 47/49, 51-423  tel.71 326 05 64 , e-mail biuro@glowicecezar.pl, NIP: 8951962398  („Administrator”).
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Przez dane osobowe zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności rozumie się wszelkie informacje, które mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej („Użytkownik”) oraz dane adresowe i kontaktowe tej osoby.
4. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane przez niego poprzez:
– wypełnienie formularza online z informacjami kontaktowymi w celu wysłania zapytania dotyczącego oferowanych usług;
– kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail, telefoniczny lub bezpośrednio w siedzibie Administratora,
– rejestracje konta w Serwisie,
5. Dane osobowe Użytkownika są zbierane w zakresie:
– wypełnienie formularza online z informacjami kontaktowymi w celu wysłania zapytania dotyczącego oferowanej usługi – e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko,
– kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefoniczny lub bezpośrednio w siedzibie Administratora –  imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
– rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
– wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
– rejestracji i założenia konta w Serwisie,
– udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza online do kontaktów lub bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie,
– wykonania rozliczeń tj. wystawienia faktury VAT lub rachunku,
– wysłania opinii o usługach i produktach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, jak [np. Opineo, Ceneo, etc,.] za zgodą osoby, które dane dotyczą,
– dochodzenia praw i roszczeń przez Użytkownika, Administratora lub inną osobę której dane dotyczą.
7. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne dla realizacji wskazanych powyżej celów, a w szczególności do wykonania usługi, wystawienia rachunku i dochodzenia roszczeń przez osoby uprawnione.
8. Niepodanie koniecznych danych osobowych może w pełni uniemożliwić realizację usługi czy udzielenie odpowiedzi na zadane zapytania.
9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane:
– realizacji usługi – przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy,
– przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
– udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza online do kontaktów lub bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie- przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zasadne przez formularz online, e-mail lub telefonicznie;
– dochodzenia praw i roszczeń przez Użytkownika, Administratora lub inną osobę której dane dotyczą – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ze wskazaniem, że podstawowy okres przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, a dla roszczeń z umowy sprzedaży i o wykonanie dzieła wynosi 2 lata.
10. W celu prawidłowej realizacji usługi konieczne jest korzystanie z usług i zawieranie umów przez Administratora z innymi podmiotami. Administrator przekazuje dane tym podmiotom tylko jeśli jest to konieczne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celu.
11. Dane osobowe zbierane przez Administratora mogą być udostępnione innym podmiotom takim jak:
– podmiot zajmujący się hostingiem strony internetowej oraz dostawcy usług elektronicznych i systemów informatycznych umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej Administratora i utrzymanie Strony Internetowej;
– podmiot zajmujący się prowadzeniem księgowości, biura rachunkowe;
– podmiot zajmujący się udzielaniem usług prawniczych i doradczych takie jak kancelaria prawne lub firmy windykacyjne;
– podmiot zajmujący się droppshippingiem i obsługą zamówień.
12. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
13. Użytkownik lub inna osoba, której dane dotyczą ma:
– prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia (z wyłączeniem tych danych, które Administrator jest zobowiązany do archiwizowania przez określony czas na podstawie przepisów prawa) lub przenoszenia danych osobowych,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli Administrator przetwarzał dane na podstawie wyrażonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed cofnięciem zgody,
– prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania, z tym, że w razie wniesienia sprzeciwu Administrator nie może przetwarzać danych osobowych, chyba że zaistnieje ważna uzasadniona podstawa do przetwarzania danych, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności osoby, której te dane dotyczą lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
– prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z przepisami prawa.
14. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie należy kontaktować się z Administratorem.
15. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu obsługi witryny Serwisu, optymalizacji działania Serwisu, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie oraz opracowywania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe pobierane z Serwisu i przechowywane na komputerach i innych urządzeniach umożliwiających połączenie się z Serwisem. Pliki cookies mogą być tymczasowe (usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki) lub trwałe. Trwałe pliki cookies mogą służyć przechowywaniu informacji takich zawartość koszyka w Serwisie, wybrane ustawienia dotyczące obsługi Serwisu jak wielkość i kolor czcionki lub układ witryny Serwisu. Użytkownik może w każdym momencie zmodyfikować ustawienia dotyczące plików cookies np. ograniczyć je częściowo lub całkowicie zablokować zbieranie informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie obsługi niektórych plików cookies lub skasowanie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu, w tym ograniczoną jej funkcjonalność.
16. W celu analizy ruchu Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych w Serwisie zostały zainstalowane:
  • plugin Facebooka, który prowadzi do automatycznego połączenia pomiędzy serwerem Facebooka, a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Użytkownik pod swoim adresem IP odwiedził naszą stronę. Jeśli Użytkownik kliknie na przycisk „Lubię to” w czasie kiedy jest zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość Serwisu może zostać podlinkowana do profilu Użytkownika,
  • Google Analytics, który pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach,
17. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności.<